میز تلویزیون Kia

برند تولیکا

میز تلویزیون Kia

برند تولیکا

جنس بدنه روکش چوب طبیعی جنس پایه ها چوب راش دارای دودرب و یک طبقه جهت قراردادن وسایل جانبی

سبد خرید