آینه قدی چوبین

آینه قدی چوبین

توضیحات تکمیلی: آينه دکوراتیو مدرن