مبل دو نفره مایا

برند آفر

مبل دو نفره مایا

برند آفر
توضیحات تکمیلی: اسکلت فلزی، پایه‌ها چوب راش گرجستان کف اسفنج 30 کیلویی سوپر ویژه ضمانت تا سه سال از تاریخ فاکتور