صندلی راک فلورانس

برند آسنا

صندلی راک فلورانس

برند آسنا
توضیحات تکمیلی: صندلی راک فلورانس با رویه ی مخمل و چوب راش یا چوب روسی.