صندلی راک

برند بافی

صندلی راک

برند بافی
توضیحات تکمیلی: مبل راک بافی با پارچه ی مخمل و دوخت دقیق و چوب کهنه کاری شده با تون رنگی کرم و سفید ساخته شده است. رنگ زیبای پارچه ی مخملی این مبل ظاهری لوکس به آن داده، و فرم ساده ی آن با اشاره های ریزی که به گذشته دارد در کل سبکی رترو به این مبل داده است. رنگ شاخص این مبل باعث چشمگیر شدن آن در دکوراسیون می شود و به مرکز توجه چیدمان شما تبدیل خواهد شد. این مبل مانند همه ی صندلی های راک به کسی که روی آن می نشیند آرامش می دهد.