پرده زبرا SHO1

برند زیو

پرده زبرا SHO1

برند زیو
توضیحات تکمیلی: به همراه پایه دیواری و سقفی جهت نصب عرض قاب 180 سانتی متر عرض پارچه 175 سانتی متر مناسب برای ارتفاع های تا 200 سانتی متر قابل شستشو با دست