مکعب کوک کوچک

مکعب کوک کوچک

توضیحات تکمیلی: مکعب کوک ابزاری برای چیدمان های متفاوت در فضای اداری و مسکونی