دیوار پوش گچی PW-18

برند ردپنل

دیوار پوش گچی PW-18

برند ردپنل
توضیحات تکمیلی: ضخامت: 2.5 الی 4 | جنس پنل: گچ مسلح با الیاف