آجر نسوز نما رستیک AR306

برند آذرخش

آجر نسوز نما رستیک AR306

برند آذرخش
توضیحات تکمیلی: آجر نسوز 28 *7 رستیک هلندی طوسی کم گل مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد - شماره AR306