آجرنسوز نما پلاک AP465

برند آذرخش

آجرنسوز نما پلاک AP465

برند آذرخش
توضیحات تکمیلی: آجر نسوز نما پلاک 55 مشکی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد. - شماره AP465