برلین 40

برند رویا

برلین 40

برند رویا
توضیحات تکمیلی: ابعاد : 53 سانتی متر * 10 متر | پترن ریپیت : 0 سانتی متر | دیزاین مچ : انطباق آزاد