کاغذدیواری از آلبوم Star Wars

برند رویا

کاغذدیواری از آلبوم Star Wars

برند رویا
توضیحات تکمیلی: کاغذ دیواری قابلیت جدا شدن از دیوار مقاومت خیلی خوب در برابر نور خورشید چسب کاری پشت کاغذ دیواری برای نصب