نیمکت سه نفره آموزشی

نیمکت سه نفره آموزشی

توضیحات تکمیلی: نیمکت سه نفره آموزشی دسته پلاستیک با سبد و روکش چرم ارتفاع از زمین ۵۰سانت