میز تحریر چوبی

میز تحریر چوبی

توضیحات تکمیلی: دارای 9 کشو وزن تقریبی 15 کیلوگرم