صندلی آموزشی تاشو

صندلی آموزشی تاشو

توضیحات تکمیلی: صندلی لوله ای آموزشی تاشو کفی صندلی و دسته تاشو می باشد کفی و پشتی به صورت دوتیکه می باشد