صندلی ماهان-پایه ایفلی

صندلی ماهان-پایه ایفلی

توضیحات تکمیلی: صندلی پایه ایفلی ماهان با روکش پارچه