صندلی انتظار X201

صندلی انتظار X201

توضیحات تکمیلی: صندلی پایه لوله ای انتظار با ضخامت لوله 20X1/5 در 12 رنگ مختلف مناسب رستوران