صندلی صدف

توضیحات تکمیلی: صندلی رستورانی با قابلیت چرم کوبی در رنگ های مختلف کار مناسبی برای فضای رستوران و آشپزخانه می باشد

طرح هایی با این محصول