میز سه پایه 90

میز سه پایه 90

توضیحات تکمیلی: میز گرد با قطر 90 سانتی