فرش سالاری افشون

فرش سالاری افشون

توضیحات تکمیلی: ۷۰۰ شانه با تراکم ۲۵۵۰ آکریلیک هیت ست شده 8 رنگ