افشان اصیل

افشان اصیل

توضیحات تکمیلی: فرش 1200 شانه هایبالک تراکم 3600 8 رنگ