فرش ماشینی درختی

فرش ماشینی درختی

توضیحات تکمیلی: فرش هزار شانه هشت رنگ تراکم 3000