فرش ماشینی هالیدی

فرش ماشینی هالیدی

توضیحات تکمیلی: 1200 شانه تراکم 3600 8 رنگ