مبل تخت شو یک نفره MA-502/80-DGR

مبل تخت شو یک نفره MA-502/80-DGR

توضیحات تکمیلی: -ارتفاع نشیمن تا زمین : 45 سانتی متر -ارتفاع کل :87 سانتی متر -عرض در حالت مبل : 80 سانتی متر -عرض در حالت تخت خواب: 200 سانتی متر -به همراه یک عدد کوسن بزرگ