تختخواب همنس

برند ایکیا

تختخواب همنس

برند ایکیا
توضیحات تکمیلی: وزن قابل تحمل 320 کیلوگرم جنس پایه از چوب