اپلیکیشن

فرش ماشینی طرح آریامهر

فرش ماشینی طرح آریامهر

دسته‌بندی: فرش > ۹ متری
ابعاد: طول: ۳۵۰ | عرض: ۲۵۰ سانتیمتر

۱۲۰۰ شانه تراکم3600

سبد خرید