صندلی SB528Y

برند نیلپر

صندلی SB528Y

برند نیلپر
توضیحات تکمیلی: قابلیت جابجایی آسان به کمک محل قرار گیری دست در قسمت پشتی