فرش ماشینی طرح 12103

فرش ماشینی طرح 12103

توضیحات تکمیلی: اولین فرش 1200 شانه در ایران بافته شده با نخ 100% اکرلیک مرینوس ترکیه دارای نشان استاندارد ملی ایران مبتکر بافت گلبرجسته در فرش 1200 شانه