میز عسلی شبدر

برند ریتون

میز عسلی شبدر

برند ریتون
توضیحات تکمیلی: پوشش رنگ گیاهی و طبیعی صد درصد ساخته شده از چوب چندلایی خارجی