ست ناهار خوری تترا

برند ریتون

ست ناهار خوری تترا

برند ریتون
توضیحات تکمیلی: صد درصد ساخته شده از چوب چندلایی خارجی پوشش رنگ گیاهی و طبیعی