اپلیکیشن

صندلی S211-2

صندلی S211-2

دسته‌بندی: مبلمان > دو نفره
ابعاد: طول: ۱۱۱ | عرض: ۷۲ | ارتفاع: ۷۷ سانتیمتر

ممکن است رنگ چرم به کار رفته با تصاویر اندکی متفاوت باشد قابلیت اتصال به زمین را دارد

می توانید صندلی S211-2 را با استفاده از واقعیت افزوده سه کنج در خانه خود ببینید.

از همین دسته‌بندی

بیشتر
سبد خرید