صندلی اداری چرمی W211-1

صندلی اداری چرمی W211-1

توضیحات تکمیلی: ممکن است رنگ چرم به کار رفته با تصاویر اندکی متفاوت باشد قابلیت اتصال به زمین را دارد