فرش زمینه سرمه ای

فرش زمینه سرمه ای

توضیحات تکمیلی: تراکم عرضی فرش (شانه):1200 تراکم طولی فرش (تراکم):3600 بسیار زیبا و ریز بافت تحت لیسانس درالون آلمان دارای نشان استاندارد و کیفیفت ملی