میز عسلی مدل G60

میز عسلی مدل G60

توضیحات تکمیلی: جنس صفحه و پایه از چوب شیشه ندارد صفحه با پایه ها پیچ شده است.