میز عسلی مدل G60

برند بالینکو

میز عسلی مدل G60

برند بالینکو

جنس صفحه و پایه از چوب شیشه ندارد صفحه با پایه ها پیچ شده است.

سبد خرید