رنگ روغنی

رنگ روغنی

توضیحات تکمیلی: قابل شست و شو