فرش کودک 100239

فرش کودک 100239

توضیحات تکمیلی: تکنولوژی تولید این فرش کلاریس (ترکیبی هم زمان) می باشد.