فرش مدرن گل 100424

فرش مدرن گل 100424

توضیحات تکمیلی: تکنولوژی تولید این فرش کلاریس (ترکیبی هم زمان) می باشد. نوع بافت آن غیربرجسته است تعداد رنگ به کار رفته در فرش نیز نامحدود می باشد. این طرح در ابعاد بسیار متنوعی ارائه می شود.