مبل دو نفره اردیبهشت

برند رست

مبل دو نفره اردیبهشت

برند رست
توضیحات تکمیلی: اردی بهشت مناسب کسانیست که به دلیل محدودیت فضای نشیمن در انتخاب خود دچار تردید هستند چرا که با طراحی مینمال و سبک باز و صریح خود احساس پر شدن فضا را منتقل نمی کند. اردی بهشت عمدتا مناسب پذیرایی های رسمی است. اتصالات کام و زبانه با نمای خارجی و ستونها و دسته های همسان و دوخت حاشیه دقیق بیش از هر چیز نکته سنجی و ظرافت طبع میزبان را نشان می دهد. انتخاب پارچه های بافت دار با الگوهای هندسی ویژگی های طراحی نوستالژیک اردی بهشت را برجسته تر نشان می دهد.