مبل تک نفره دُن

برند رست

مبل تک نفره دُن

برند رست
توضیحات تکمیلی: اگر اندکی ریسک پذیر هستید و قصد دارید مبل تک نفره متفاوت با ست مبلمانتان انتخاب کنید تک نفره دُن با یک رنگ غافلگیر کننده گزینه مناسبی است. دُن با تشک کف جداگانه ،کوسن پشت پر حجم ، عمق مناسب و اندک شیبی که به سمت عقب دارد مناسب تکیه دادن است. دقت راستای دوخت با رنگ نخ متضاد، باریکی دسته ها و هندسه پایه ها ظرافت طراحی دُن و خطوط طراحی موازی آن را بهتر نشان می دهد. دُن در ترکیب دو و یک نفره ارائه می شود.