فرش کهنه نما طرح 100612

فرش کهنه نما طرح 100612

توضیحات تکمیلی: تکنولوژی تولید کلاریس (ترکیبی هم زمان) نوع بافت غیربرجسته تعداد رنگ به کار رفته در این فرش نامحدود