فرش ماشینی کهنه نما طلایی

فرش ماشینی کهنه نما طلایی

توضیحات تکمیلی: تکنولوژی تولید کلاریس (ترکیبی هم زمان)