فرش ماشینی کهنه نما

فرش ماشینی کهنه نما

توضیحات تکمیلی: تکنولوژی تولید کلاریس (ترکیبی هم زمان)