فرش ماشینی مدرن طرح هندسی

فرش ماشینی مدرن طرح هندسی

توضیحات تکمیلی: تکنولوژی تولید : کلاریس - ترکیبی هم زمان