فرش ماشینی زمینه قرمز

فرش ماشینی زمینه قرمز

توضیحات تکمیلی: 5 رنگ به کار رفته شده در فرش تراکم عرضی فرش (شانه) : 500 تراکم طولی فرش (تراکم) : 1000 ضد حساسیت بدون پرز اضافه دارای نشان استاندارد ملی ایران تحت لیسانس درالون بایر آلمان