بوفه و قاب آیینه ماگنولیا

برند ثمین

بوفه و قاب آیینه ماگنولیا

برند ثمین
توضیحات تکمیلی: تلفیقی از طراحی ایرانی و سبک فرانسوی ساخته شده از چوب راش گرجستان این مدل در دو رنگ پوششی و طرح چوب تولید می گردد.