تخت خواب مرانتی

تخت خواب مرانتی

توضیحات تکمیلی: مرانتی یا ویژگی های شاخصش و طرح دلپذیرش و ساخت دقیقش توانسته در بین همتایان خود جایگاهی بالا را در صنعت مبلمان داشته باشد.