میز نهارخوری ستاره

میز نهارخوری ستاره

توضیحات تکمیلی: چوب راش سی ماه ضمانت