میز ناهارخوری ایلیا

برند پارسا

میز ناهارخوری ایلیا

برند پارسا
توضیحات تکمیلی: میز گرد چهارنفره تمام چوب