کوسن بزرگ مربعی

کوسن بزرگ مربعی

توضیحات تکمیلی: کـوسن های پـرووال قابلیت شستشو با مواد شوینده بدون ایجاد حساسیت برای پوست امکان اجرای طرح دلخواه